התאריך היום: ד תשרי 5781
היום נפטרו:
רבי אברהם דנציג ב"ר יחיאל מיכל (מוילנה), רב ודיין בוילנה, מח"ס חיי אדם, נפטר ה'תקפ"ו
רבי יעקב חי גג' השני, נפטר תער"ב
רבי יוסף דוייטש, מח"ס חסדי יוסף (קבור בירושלים)
רבי אברהם ברוך פיקסלר, מח"ס ברכת אב, נפטר התשנ"ח (קבור בבני ברק)
רבי נתן מרכוס, מגדולי רבני ארם צובא, נפטר תר"ף
רבי יהודה שמואל חי אלקלעי, מח"ס מנחת יהודה, נפטר התרל"ט
רבי ברוך רפאל יהושע הלוי סלוביצ'יק, נפטר התשנ"ז
רבי צבי הירש אשכנזי, מח"ס כוס הישועות
רבי ישראל יעקב בורלא, מח"ס מקור ישראל
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: