התאריך היום: יד כסלו 5781
היום נפטרו:
רבי נתן גשטטנר , תשע"א
רבי דוד אביחצירא, מח"ס פתח האוהל ועוד, תר"פ קבור בריסא
רבי אלעזר לעוו ב"ר ירמיה אב"ד אונגוואר ואוהעל -- התרע"
רבי ברוך עמדי,רב עדת הכורדים,התשנ"ט
רבי אברהם סתהון,מארם צובא,מח"ס מלל לאברהם,התקע"ו
רבי מתתיה גרג'י,מח"ס עונג לשבת,התרע"ח
ראובן בן יעקב אבינו - ב' אלפים שי"ח (קבור בעבר הירדן)
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: