התאריך היום: ו חשון 5781
היום נפטרו:
רבי שמואל זאב הלוי ראטה, חבר ביד"ץ מחזיקי הדת, תשמ"ט
רבי שלמה דוד יהושע, האדמו"ר מסלונים הי"ד, תש"ב
רבי שלמה קצין
רבי שאול דוד חי מועלם, תלמיד רבי יהודה פתיה, תשל"ט
רבי יהודה החסיד
, בית הכנסת ר' יהודה החסיד, נפטר תס"א (קבור בהר הזיתים)
רבי יצחק באנון ממקובלי מרוקו התשל"ו
רבי שמואל זאב הלוי ראטה חבר ביד"ץ מחזיקי הדת התשמ"ט
רבי שלמה דוד יהושע האדמו"ר מסלונים הי"ד התש"ב
רבי שאול דוד חי מועלם תלמיד רבי יהודה פתיה התשל"ט
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: