התאריך היום: כ אדר 5781
היום נפטרו:
רבי שלמה זלמן אוירבאך ראש ישיבת קול תורה, תשנ"ה
רבי שמואל קלמן זיידל ב"ר מנחם מנדל שרשבסקי, תשי"ז
רבי שמואל עלוש, מח"ס ויאמר שמואל, תשי"ט
רבי יואל סירגיש מקראקא, מח"ס הבית חדש, ה' אלפי ת'
רבי יוסף הכהן כוג'הינוף מגדולי רבני בוכרה
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: