התאריך היום: ה חשון 5781
היום נפטרו:
רבי אברהם הלוי זיונס, ראש כנסת ישראל, ניו יורק, תשנ"ו
רבי צבי קאלישער, מח"ס מאזנים למשפט
רבי משה בירדוגו, מח"ס ראש משביר
רבי אברהם הלוי זיונס ראש כנסת ישראל ניו יורק התשנ"ו
רבי צבי הירש קאלישער מח"ס מאזנים למשפט התרל"ה
רבי משה בירדוגו מח"ס ראש משביר
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: