התאריך היום: יח כסלו 5784
היום נפטרו:
רבי חלפון לבטון
רבי דוד בן שמעון,ראב"ד בירושלים,מח"ס שער החצר,התר"ם
רבי מכלוף עידאן מטוניס,מח"ס מלוא העומר,התש"ז
רבי ברוך ממזיבוז' ,נכד הבעש"ט,התקע"ב
רבי זאב פראנק,מח"ס תולדות זאב,התשל"ג
רבי מעתוק חטאב,מח"ס אורה ושמחה
רבי משה דוויק הכהן(קצאב) מגדולי רבני ארם צובא
רבי שלמה טנז'י,מצדיקי מרוקו,התרנ"ח
רבי ברוך ממז'יבוז
רבי אברהם בן הרמב"ם, מח"ס המספיק לעובדי ה', ד' תתקצ"ז
רבי לוי יצחק הורביץ ,האדמו"ר מבוסטון, תש"ע
רבי דוד בן שמעון, מח"ס שער החצר, תר"ם
רבי מכלוף עידאן, מח"ס מלוא העומר, תש"ז
רבי יוסף יצחק מחב"ד
רבי ברוך ממזיבוז', נכד הבעש"ט, תקע"ב
רבי זאב פראנק, מח"ס תולדות זאב, תשל"ג
רבי מעתוק חטאב, מח"ס אורה ושמחה, תרפ"ו
רבי חיים אגאיוף, מייסד ומנהל ישיבת הרמב"ם, תשנ"ו
רבי אליעזר זאב רוזנבוים,האדמו"ר מראחוב,התשנ"ט
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: