התאריך היום: יג כסלו 5781
היום נפטרו:
רבי רחמים מאזוז,מחכמי טוניס,מח"ס כסא רחמים,התרס"ט
רבי שלום הדאיה,ממקובלי בית-אל,מח"ס ודובר שלום,התש"ה
האמורא רבינא בר רב הונא מבבל ד' אלפים רל"ו
רבי חיים מלול, תשמ"ה
רבי משה שתרוג, ראב"ד תונס, ומח"ס ישיב משה, תרפ"ח
רבי דוד אמאדו, מח"ס תהילה לדוד
רבי דוד שלוש, ראש ישיבה במרקש, תרנ"ג
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: