התאריך היום: ג תשרי 5781
היום נפטרו:
שמעון נתן נטע בידרמן, האדמו"ר מללוב, תר"ץ
רבי ישראל ליפשיץ, מח"ס תפארת ישראל על המשניות
רבי אפרים הכהן, מראשי המקובלים בירושלים, תשי"ז
רבי יוסף בכור ויטאל, מראש/י מקובלי בית אל
רבי חיים ברלין
רבי אפרים כהן --המקובל--ירושלים ה'תשי"ז
רבי שמעון נתן נטע בידרמן האדמו"ר מללוב -- ה'תר"ץ
רבי ישראל ליפשיץ מחבר ספר תפארת ישראל על המשניות
רבי יוסף בכור ויטאל מראשי מקובלי בית-אל
גדליה בן אחיקם _ השם יקום דמו ג'של"ט
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: