התאריך היום: ה תשרי 5781
היום נפטרו:
רבי נפלתי כ"ץ מלובלין
נפתלי בן יעקב אבינו, קבור בקדש נפתלי
רבי יחיא בן סלימאן אכלופי מו"צ חימה -- התש"ד
רבי אהרון ווינשטיין ראש ישיבת נובהרדוק במזריטש ,ת"א
רבי ברוך שלום הלוי אשל"ג מחבר ספר אור ברוך השלם -- התש
נפתלי בן יעקב משבטי י-ה, ב'שכ"ז
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: