הערב התאריך: אור לז שבט 5781
היום נפטרו:
רבי נחמני סעדיה לוי ממקובלי ירושלים, תשנ"ה
רבי מרדכי דוד לוין, מח"ס דרכי דוד על הש"ס, תשכ"ז
רבי יחזקאל פרצוביץ משגיח ישיבת תפארת צבי, תשל"ב
רבי אברהם חיים בורג'ל השני, מח"ס חוקי חיים
רבי יחזקאל אליעזר אבולעפיה מחכמי טבריה
רבי דוד האדמו"ר מלעלוב, תקע"ד
רבי מאיר רפאל, מח"ס ליקוטי שושנים, תשל"ב
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: