התאריך היום: יד אדר 5781
היום נפטרו:
רבי משה מלכה, ראב"ד פתח תקוה ומח"ס מקוה המים
רבי הלל כהן ראש ישיבת כנסת בני הגולה
ארבי משה דאנציג מוילנא בנו של הרב חיי אדם
רבי סעדיה אבן דנאן
רבי שם טוב בן רבי יצחק בן וולאיד
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: