הערב התאריך: אור ליז ניסן 5784
היום נפטרו:
רבי יוסף דב הלוי סאלויצ'יק מבריסק-בוסטון
רבי ראובן הכהן מפראג, מח"ס ילקוט הראובני, תל"ג
רבי יהודה ב"ר שמואל ביבס מרבני קורפו
רבי ישראל נח מחב"ד
רבי מאיר שלום אביחצירא-בבא מאיר, תשמ"ג קבור בהר הזיתים
רבי ירמיה לעוו בנו של בעל השערי תורה אב"ד אוהעל -- התר
רבי מאיר שלום בן רבי ישראל אביחצירא בבא מאיר ה'תשמ"ג
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: