הערב התאריך: אור ליז תמוז 5784
היום נפטרו:
רבי שמואל דרמון מדייני תונס, תקכ"ז
רבי שלמה בר' יהודה משאמסו, מח"ס שורש ישי
רבי יהודה מטוליטולא בנו של הרא"ש
רבי שמעון ביטון אב"ד ור"מ בעיר מרסיל צרפת, תשמ"ב
רבי יצחק ה כהן, מח"ס בתי כהונה, הראשון לציון
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: