התאריך היום: כב שבט ה'תשפ''ב
היום נפטרו:
רבי יעקב מנחם מנדל דייטש, מח"ס חמדה גנוזה
רבי יהודה לייב מלובלין בעל תורת אמת
רבי שלמה ב"ר רפאל בולא, מח"ס לחם שלמה
רבי מנחם מנדל השרף מקוצק, תרי"ט
רבי מנחל מענדל מורגנטשרן 'האדמו"ר מקוצק'
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: