התאריך היום: יט כסלו 5784
היום נפטרו:
חג הגאולה
הרב משה צבי נריה
, "אבי דור הכיפות הסרוגות", מייסד ישיבות בני עקיבא, נפטר ה'תשנ"ו
רבי דב בער ממזריטש
, "המגיד ממזריטש", התלמיד של הבעל שם טוב, נפטר ה'תקל"ג
הרב אברהם אהרן בורשטיין, "הגאון מטבריג", ראש ישיבת מרכז הרב במקביל לרב קוק, נפטר ה'תרפ"ו
רבי יצחק חי טייב
, מרבני טוניס, מח"ס חלב חטים, נפטר ה'תקצ"ו
רבי שאול מקיקץ השלי, מח"ס כרמי שלי, מדרשו של שם, נפטר ה'תש"ל
רבי דוד קטורזה, ראש רבני טוניס, נפטר ה'ת"ש
רבי משה וויס, מח"ס ויקהל משה, נפטר ה'תש"ן
רבי פראג'י עלוש, רב ראשי בגאבס, מח"ס אהב משפט, נפטר התרפ"א
רבי יצחק חי טייב
, מח"ס חלב חיטים
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: