התאריך היום: כג אב ה'תשפ''ב
היום נפטרו:
רבי אברהם דמרי, מרבני העיר גאבס, מח"ס חסד ורחמים, נפטר תש"י
רבי שמואל כהן יצחקי, סבו של הרב משמרות כהונה, נפטר תקס"ד
רבי דוב בעריש גוטליב, מח"ס יד הקטנה על הרמב"ם
רבי חזקיה יהושע שבתאי, אב"ד לספרדים בירושלים, נפטר תשט"ו
רבי מגוס סבאג;, מחכמי ג'רבה
רבי משה עדס, ממקובלי ירושלים, נפטר תשכ"ט
רבי נתן כהן ב"ר אברהם דב, משגיח ישיבות "אהל יעקב"
רבי יעקב ישראל קנייבסקי (מבני ברק), "הסטייפלר", מח"ס קהילות יעקב, נפטר ה'תשמ"ה
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: