הערב התאריך: אור ליט ניסן 5784
היום נפטרו:
רבי יהושע פולק כ"ץ בעל הסמ"ע, שע"ד
רבי מנחם זמבה הי"ד, תש"ג
רבי אהרן הגדול מקרלין, תקל"ב
רבי חיים יהודה ליב טיקטינסקי ב"ר שמואל --התרנ"ט (נולד
רבי אהרון הגדול מקרלין
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: